Met behulp van Storyboarding worden vraagstukken, problemen en werkwijzen groepsgewijs gevisualiseerd. Het is een effectieve methode die de uitkomst onmiddellijk logisch, zichtbaar en overdraagbaar maakt.Het is een uitstekende proces accelerator.

Storyboarding!

Storyboarding is evengoed toepasbaar op het gebied van organisatie en transitie, als in procesbegeleiding, product- en dienstontwikkeling, R&D en logistiek.


Ir. E. Keulers

L. Radix


Storyboarding bevrijdt mensen van hun ballast en spreekt hun pure competenties aan. Storyboarding fungeert als katalysator en laat de gezamenlijke competenties van de groep reageren tot een logisch geheel. Het maakt vrijwel ieder vraagstuk inzichtelijk en behapbaar.

Storyboarding brengt elke proces op gang en versnelt bestaande processen.

Storyboarding visualiseert innovaties, oplossingen, werkwijzen en de ordening van zaken

Storyboarding vindt plaats in groepen tot ongeveer 40 personen, met procesbegeleiding

Storyboarding geeft directie, management en medewerkers inzicht in het proces

Lees meer...Businesscase Rijkswaterstaat

Een onderdeel van Rijkswaterstaat in Zuid Nederland besloot 8 projectteams te laten Storyboarden. Bekijk hier de case >>